CleBox on sähköpääkeskuksen yhteyteen asennettava laite, joka säästää sähköä älykkäästi. CleBox ohjaa eri sähkölämmityselementtejä mm. lämminvesivaraajaa, lattia, katto- ja patterilämmitystä. Kulutus ohjataan automaattisesti vuorokauden edullisimmille tunneille. Ohjaus perustuu sähköpörssin tuntihintoihin, Ilmatieteen laitoksen sääennusteeseen ja asiakkaan mieltymysten mukaan asetettuihin rajoihin.

CleBox ei ohjaa pelkästään lämmitystä, vaan ohjauksen piiriin voidaan joustavasti lisätä mikä tahansa sähkölaite, jonka ohjaus voi säästää energiaa, lisätä asumismukavuutta tai turvallisuutta. Laitteella voi ohjata jopa 12 lämmityskohdetta tai muuta sähkönkulutuspistettä.

Laitteen toimintoja voidaan ohjata langattomasti tabletilla, tietokoneella ja älypuhelimella.

Clebox-järjestelmällä

  • Voit siirtää sähkönkäyttöäsi kalliilta tunneilta vuorokauden halvimpiin aikoihin
  • Asumismukavuutesi paranee ja kotisi on tasalämpöisempi
  • Voit seurata ja ohjata kotisi sähkönkulutusta

Hiilijalanjälki

CleBox siirtää kulutusta ruuhkahuipulta yön hiljaisille tunneille sekä vähentää energiankulutusta, ja näin pienentää sekä sähkölaskuasi että hiilijalanjälkeäsi merkittävästi.

Sähköverkon tasapaino säilyy kulutusta ja tuotantoa ohjaamalla. Myös kotitaloudet voivat osaltaan vaikuttaa tehon tarpeeseen jättämällä hetkellisesti käyttämättä sähköä. CleBox siirtää kulutusta automaattisesti huipputunneilta (jolloin sähkö on myös kalleinta) vähemmän kiireisille tunneille. Tällä on merkitystä etenkin kylminä ajanjaksoina, jolloin yksittäisessä kotitaloudessa menee eniten energiaa lämmittämiseen ja myös valtakunnan tasolla sähkönkulutus on huipussaan.

Sähköverkon näkökulmasta tämä kulutuksen siirto tasapainottaa sähköverkon toimintaa ja näin myös vähentää fossiilisia polttoaineita käyttävien huipputeholaitosten tarvetta.

Näin Clebox säästää

Lämpötilan laskeminen on tehokas tapa säästää lämmityskustannuksissa, mutta CleBoxin tuoma säästö ei perustu mukavuudesta tinkimiseen. Suurin säästö saadaan yksinkertaisesti hyödyntämällä kiinteistön varaavia ominaisuuksia ja ohjaamalla kulutusta niille vuorokauden tunneille, jotka ovat kaikkein edullisimpia.

CleBox mahdollistaa myös energian kulutuksen pienentämisen helposti, mukavuudesta tinkimättä! CleBoxin asentamisen jälkeen energian kulutus tyypillisesti laskee, vaikka huonekohtaiset lämpötilarajat pidetään samalla tasolla kuin ennen. CleBox valvoo kiinteistön lämpötilaa, ennakoiden sääennusteen lämmityksen ajoituksessa. Kulutuksessa voidaan hyödyntää älykkäästi kaikkia vuorokauden halpoja tunteja ja jaksottaa lämmitys tapahtuvaksi useana eri ajankohtana. Näin huoneiden lämpötilat pysyvät tasaisempana läpi vuorokauden. Tasalämpöisyys vähentää vedon tunnetta, nostaa asumismukavuutta ja laskee kiinteistön lämmitystarpeen kokonaistasoa.

CleBox mahdollistaa myös aktiivisen ohjauksen ja säästöjen maksimoimisen. Asukas voi portaattomasti valita, haluaako hän painottaa mukavuutta vai säästöä. Mikäli hän päättää painottaa säästöä, lämmitykseen käytettävät tunnit valitaan hintaa painottaen, joustamalla lämpötilojen vaihteluvälillä ja pitämällä lämpötilat kuitenkin aina sallituissa rajoissa. Mukavuutta painotettaessa automatiikka huolehtii, että lämpötilavaihtelu minimoidaan, ja silti hyödynnetään aina vuorokauden halvimpia tunteja. Lisäksi asukas voi halutessaan laskea lämpötilaa kun ei ole kotona, saaden lisää säästöjä. Tuntuvia säästöjä voidaan saada jo muutaman asteen sisälämpötilan laskulla (nyrkkisääntö: yhden celsiusasteen lasku laskee lämmityskuluja noin viisi prosenttia). Lämpötilan laskun voi tehdä kätevästi etänä kotona/poissa -toiminnolla, jolloin automatiikka huolehtii lämpötilan laskusta noudattaen ennalta määritettyjä asiakaskohtaisia minimi lämpötilarajoja.